ราคาประเมินที่ดินใหม่ สมุทรสาครใช้ของเดิม “เศรษฐกิจ 1-เอกชัย” แพงสุดวาละ 7 หมื่น

พบราคาประเมินที่ดินใหม่ ประกาศใช้ 1 ม.ค. 2561 สมุทรสาครยังใช้ฉบับปัจจุบันปี 2559-2562 “เศรษฐกิจ 1 – เอกชัย” ครองแชมป์ที่ดินแพงที่สุดในจังหวัด ถูกที่สุด “คลองสุนัขหอน-คลองชลประทาน คลองคันพนัง” ตารางวาละ 500

จากกรณีที่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้ทำประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ 32 ล้านแปลงทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมประกาศใช้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น และรองรับการใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ในอนาคต

ก่อนหน้านี้ได้ทยอยประเมินราคาที่ดินรายแปลง 24 จังหวัด รวม 18.6 ล้านแปลง ส่วนอีก 53 จังหวัด หรือ 13.4 ล้านแปลง ยังใช้ราคาประเมินที่ดินเป็นรายบล็อก แต่ในปี 2560 ได้ประเมินราคาส่วนที่เหลืออีก 13.4 ล้านแปลง จนครบ 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ โดยการประเมินครั้งนี้ได้มีการปรับรายละเอียดการประเมินจากแบบรายบล็อก เป็นแบบรายแปลง ก่อนที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศต่อไป

รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ อ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ว่า การประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ไม่ได้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินฉบับปัจจุบันปี 2559-2562 ส่วนราคาประเมินรอบใหม่ต้องรอให้ครบ 4 ปีก่อน

ปัจจุบัน บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นรายแปลง มี 24 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี บึงกาฬ ปทุมธานี พิจิตร พังงา ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ระยอง ลำพูน สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี อุทัยธานี และ อ่างทอง

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าว “สาครออนไลน์” สำรวจราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559-2562 จากกรมธนารักษ์ พบว่า ราคาประเมินที่ดินแพงที่สุดใน อ.เมืองสมุทรสาคร ได้แก่ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตารางวาละ 35,000-70,000 บาท รองลงมาคือ ถนนเอกชัย ตารางวาละ 30,000-70,000 บาท อันดับ 3 ถนนกิจมณี ตารางวาละ 65,000 บาท อันดับ 4 ถนนราษฎร์บรรจบ ถนนบ้านเช่า ตารางวาละ 60,000 บาท และอันดับ 5 ถนนนรสิงห์ ตารางวาละ 36,500-60,000 บาท ส่วนถนนพระราม 2 ตารางวาละ 7,500-50,000 บาท แต่ราคาประเมินที่ดินต่ำที่สุด ได้แก่ คลองปากบ่อ คลองนิคม ที่ดินติดทะเลอ่าวไทย ตารางวาละ 1,000 บาท

อำเภอกระทุ่มแบน ราคาประเมินที่ดินแพงที่สุด ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ตารางวาละ 25,500-67,500 บาท รองลงมาคือ ถนนสุคนธวิท ตารางวาละ 25,000-60,000 บาท อันดับ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตารางวาละ 35,000-45,500 บาท อันดับ 4 ถนนพุทธสาคร ตารางวาละ 15,000-40,000 บาท และอันดับ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 และ สาย 5 ตารางวาละ 40,000 บาท ถนนเจริญสวัสดิ์ ตารางวาละ 25,000-40,000 บาท แต่ราคาประเมินที่ดินต่ำที่สุด ได้แก่ คลองตาเพชร คลองพระยาพิทักษ์ราษฎร์ คลองทวีผล คลองบางกรูด คลองรางกระทุ่มน้อย และคลองโรงปูน ตารางวาละ 2,000 บาท คลองยายกล่อม ตารางวาละ 2,000-2,500 บาท

อำเภอบ้านแพ้ว ราคาประเมินที่ดินแพงที่สุด ได้แก่ ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตารางวาละ 5,000-16,000 บาท รองลงมาคือ ถนนตลาดเทศบาล 9,500 บาท อันดับ 3 ถนนสุขาภิบาล ตารางวาละ 4,000-9,500 บาท อันดับ 4 ถนนเข้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ตารางวาละ 9,500 บาท และอันดับ 5 ถนนเลียบคลองสหกรณ์ ตารางวาละ 3,000-8,000 บาท ถนนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ตารางวาละ 2,000-8,000 บาท ส่วนถนนสวนส้ม-อ่างทอง ตารางวาละ 5,000 บาท ถนนหลักสาม-หลักห้า ตารางวาละ 750-4,000 บาท แต่ราคาประเมินที่ดินต่ำที่สุด ได้แก่ ซอยสุขสันต์พัฒนา ซอยพระนักพัฒนา คลองสุนัขหอน คลองชลประทาน คลองคันพนัง ตารางวาละ 500 บาท

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

3 Replies to “ราคาประเมินที่ดินใหม่ สมุทรสาครใช้ของเดิม “เศรษฐกิจ 1-เอกชัย” แพงสุดวาละ 7 หมื่น”

    1. น่าจะแพงค่ะเพราะรถติดมาก ที่ไหนเจริญที่นั่นรถจะติดมากค่ะ

  1. ที่ดินริมถนนพระราม2 ซอยวัดเกตุมวดีทางเข้ารพ.สมุทรสาคร2 ตรว.เท่าไรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *