ทุนรับเหมายักษ์ “ไทยโพลิคอนส์” จ่อลงทุนโรงไฟฟ้า “มหาชัยกรีน เพาเวอร์”

265

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

บมจ.ไทยโพลิคอนส์ จ่อลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บางสะพาน ประจวบฯ และสมุทรสาคร หลังเดินเครื่อง “ช้างแรก ไบโอพาวเวอร์” ที่นครศรีธรรมราช พบเป็นโครงการโรงไฟฟ้า “มหาชัยกรีน เพาเวอร์” ใน ต.ชัยมงคล ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน แต่พบปัญหาประชาชนในพื้นที่คัดค้าน ระหว่างขอใบอนุญาตกับกรมโรงงานฯ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ภายใต้ชื่อบริษัท ช้างแรก ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ใน ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2553 จากนั้นดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในวันที่ 15 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมา โดยผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะลงทุนในพื้นที่ใกล้เคียงกันคือ ใน ต.ทุ่งสังห์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยเห็นว่าจะมีวัตถุดิบ คือ ตอยางพาราป้อนโรงงานเพียงพอ พร้อมกันนี้ได้ยื่นเอกสารขออนุญาต รง.4 ไป เช่นเดียวกับ อีก 2 แห่งคือ โรงไฟฟ้า อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. หากโรงงานทั้ง 4 แห่งที่มีกำลังการผลิตแห่งละ 9.5 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการได้ แต่ละแห่งจะสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อยู่ปีละ 200 ล้านบาทต่อโรง

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงไฟฟ้าทุกประเภทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตของ กรอ. 73 โรง รวมกำลังการผลิต 429.35 เมกะวัตต์ ซึ่งบางโรงอยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาและอนุมัติ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล 8 โรง พลังงานแสงอาทิตย์ 20 ราย และ โรงไฟฟ้าชีวภาพ 2 ราย

โดยสาเหตุที่เรื่องค้างอยู่มากและปกติ กรอ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรอง ต้องพิจารณาภายใน 90 วัน นับแต่ยื่นเอกสารมาแต่บางแห่งยื่นมาตั้งแต่ปี2555 เกินเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นเอกสาร เพราะหลายกรณีเอกสารไม่ครบหรือพื้นที่ก่อสร้างทับที่สาธารณะ และบางกรณีชุมชนมีการร้องเรียน เช่น โรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จะสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง แต่ออกใบอนุญาตไปได้เพียง 1 แห่ง อีก 3 แห่งยังมีปัญหาประชาชนในพื้นที่คัดค้าน จึงยังไม่สามารถออกใบอนุญาต รง.4 ได้บริษัทต้องจัดการปัญหาทำให้ประชาชนยอมรับก่อน ไม่เช่นนั้น กรอ.ก็ออกใบอนุญาตไม่ได้

ผู้สื่อข่าว “สาครออนไลน์” รายงานว่า สำหรับโรงไฟฟ้าที่บริษัท ไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร คือ บริษัท มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อม ระบุสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเสนอให้กระทรวงพลังงานตอบรับซื้อไฟฟ้า จากประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ในปริมาณเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ มีจุดเชื่อมโยงที่สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว วงจรที่ 2 กำหนดวันเริ่มประกอบกิจการตามแผนในเดือน พ.ย. 2556 ที่ประชุมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งเอกสารด้านเทคนิคเพิ่มเติมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณา และพบว่าได้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2554 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท หมวดธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ 128/97 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องเอ็น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีนางปริญดา ศุภวัฒน์วิมล, นายโรแลนด์ โฟเกิล, นายสเตฟาน ดิททริช และนางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล

265-2

อีกด้านหนึ่ง บริษัท ไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2556 ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา อนุมัติให้บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 46 มูลค่าเงินลงทุน 5,336,000 บาท ทั้งนี้บริษัทดังกล่าว มีนายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี, นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล, นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางปริญดา ศุภวัฒน์วิมล โดยผู้ถือหุ้นของ บริษัท มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จำกัด ได้แก่ บริษัท ทีซีซี เพาเวอร์ โอลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 45.9995, บริษัท คาร์บอนบีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 46, บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ร้อยละ 3, นางปริญดา ศุภวัฒน์วิมล ร้อยละ 4.9990, นางสาวอลิษา แต้มประเสริฐ ร้อยละ 0.0005, นางชุติมา ศุภวัฒน์วิมล ร้อยละ 0.0005 และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู ร้อยละ 0.0005

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการแสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง