แถลงการณ์ชี้แจงกรณีเว็บไซต์สาครออนไลน์ไม่สามารถเข้าชมได้

สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์สาครออนไลน์ประสบปัญหาการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผิดพลาด ไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ กระทั่งได้รับคำชี้แจงจากผู้ให้บริการว่า เนื่องจากระบบมีปัญหา ทำให้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และข้อมูลบางส่วนหายไป

ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการสาครออนไลน์ได้พยายามแก้ไขปัญหา รวมทั้งประสานงานกับผู้ให้บริการมาโดยตลอด แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง แม้จะพยายามอย่างสุดความสามารถก็ตาม ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ ส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวทั้งหมดที่เผยแพร่มากว่า 7 ปี

เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการปิดกั้น สาครออนไลน์จะแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งหน้าเนื้อหาข่าวขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ข่าวล่าสุดได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจากเซ็กชั่นข่าวออนไลน์ ถนนเศรษฐกิจ รายงานพิเศษ และสังคมสาครก่อน

ส่วนระยะยาว สาครออนไลน์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเชิงลึก ข่าวเชิงวิเคราะห์ ด้วยการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, วีดีโอคลิป, Photo Gallery ฯลฯ ซึ่งจะมีการนำข้อมูลเก่ามาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน โดยจะเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลต่อไป

สาครออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขออภัยในเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ

กิตตินันท์ นาคทอง
ผู้ก่อตั้ง และบรรณาธิการบริหาร เว็บไซต์สาครออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *