สมุทรสาครเปิดศูนย์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมปล่อยแถวรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 เม.ย. 2560 ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส มหาชัย 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

นายวิทยา จันทน์เสนะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานว่า ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2560 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งในช่วงดังกล่าว จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการจัดงานสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร ตามแหล่งชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ

เมื่อช่วงสงกรานต์ในปีที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาคร มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 40 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 53 คน และเสียชีวิต 1 คน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้ จึงได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ โดยเฉพาะตามเส้นทางสายหลักแล้วมีการตรวจอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย การดำเนินงานในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและภาคเอกชน

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี พี่น้องประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวหรือร่วมประเพณีสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2560 เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุข ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่จำนวน 6 มาตรการ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านยานพาหนะ ด้านการสัญจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความปลอดภัยทางน้ำและด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ นอกจากนี้ยังได้กำหนดจุดตรวจและให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในถนนสายหลักของทุกอำเภอ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 รวมถึงการสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขนมขบเคี้ยวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

One Reply to “สมุทรสาครเปิดศูนย์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *