จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวงรัชกาลที่ 10”

พสกนิกรชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จนอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *