จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีถวายราชสักการะ “ในหลวงรัชกาลที่ 10”

พสกนิกรชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนทุกหมู่เหล่ามาที่บริเวณลานสาครบุรี ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านจอแอลอีดีขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานสาครบุรี  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวก การดูแลรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล  ตลอดจนการบริการอาหาร น้ำดื่ม นอกจากนี้ ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *