“นอภ.เมืองสมุทรสาคร” บุกตรวจโรงงาน 3 แห่งพื้นที่ ต.นาโคก

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร บูรณาการหลายภาคส่วนเข้าตรวจสอบโรงงาน 3 แห่ง พื้นที่ ต.นาโคก ในปฏิบัติการคืนความถูกต้อง ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองฯ พบตั้งโรงงานโดยไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสิริพงษ์ กลัดเจริญ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมาชิกกองร้อย อส. เมืองสมุทรสาครที่ 1 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฯ ร่วมกันตรวจสอบโรงงาน 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ในปฏิบัติการคืนความถูกต้อง ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ภายใต้การอำนวยการของ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

โดยเมื่อเวลา 12.30 น. นายวุฒิพงษ์ และคณะ เข้าตรวจสอบโรงงานหลอมโลหะไม่มีชื่อ เลขที่ 81 หมู่ 2 ต.นาโคก ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการร้องเรียนว่าส่งกลิ่นเหม็นและมีการปล่อยควันมาก ขณะเข้าตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ 10 คน พบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิด แบ่งออกเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน จำนวน 2 คน, แรงงานต่างด้าวไม่แจ้งการจ้างงานให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 3 คน และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน รวมทั้งเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 คน จึงได้นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย       

ในส่วนของโรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้สั่งดำเนินการตามกฎหมาย กรณีตั้งและประกอบกิจการโรงงาน ประเภท 106 (โรงงานรีไซเคิล) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต่อมาเมื่อเวลา 14.30 น. นายวุฒิพงษ์ และคณะ เข้าตรวจสอบโรงงานประกอบกิจการแปรรูปพลาสติก บริษัท ซินเต๋อ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 2/7 หมู่ 6 ต.นาโคก ขณะเข้าตรวจสอบพบประกอบกิจการตามปกติ เมื่อได้ขอดูใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) ปรากฏว่าไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้สั่งดำเนินการตามกฎหมาย กรณีตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

อีกทั้งพบว่ามีแรงงานต่างด้าวทำงาน จำนวน 5 คน พบการกระทำความผิด คือ นายจ้างไม่แจ้งการจ้างงานให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน และแรงงานต่างด้าวไม่แจ้งการจ้างงานให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 3 คน จึงได้ทำบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางโทรัด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

และเมื่อเวลา 15.30 น. นายวุฒิพงษ์ และคณะ เข้าตรวจสอบโรงงานประกอบกิจการคัดแยกวัสดุใช้แล้ว บริษัท เจิงฉิว (ประเทศไทย) เลขที่ 2/6 หมู่ 6 ต.นาโคก ขณะเข้าตรวจมีการประกอบกิจการตามปกติ ได้ขอดูใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) พบใบอนุญาต รง.4 ประเภทคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย แต่จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานมีการประกอบกิจการล้างวัสดุที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นการตั้งโรงงานอีกประเภทหนึ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ จึงได้สั่งดำเนินการตามกฎหมาย กรณีตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

ในส่วนของโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต รง.4 มีการกระทำฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงาน คือมีการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต มีการล้างวัตถุดิบจากการแยกคัดวัสดุที่ใช้แล้ว และมีการวางกล่องพัสดุที่ไม่ใช่แล้วนอกโรงงาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *