เรือนจำสมุทรสาครปล่อยตัวผู้ต้องขัง รับพระราชทานอภัยโทษ 82 ราย

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 พ.ค. ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 82 ราย โดยมีนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้ง 82 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 72 ราย และผู้ต้องขังหญิง 10 ราย จากนั้นตัวแทนผู้ต้องขังกล่าวถวายราชสดุดี แล้วทั้งหมดได้กระทำการถวายความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่จะเดินแถวรับน้ำมนต์จากพระสงฆ์และฟังสัมโมชนียคาถา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้หลังจากที่พ้นโทษออกไปแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและลดโทษแล้วปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ซึ่ง จ.สมุทรสาครมีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยในส่วนที่เหลืออีกว่า 100 คน ก็จะทำการปล่อยตัวในครั้งต่อไป นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต้องขังที่ได้รับการลดโทษด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งนี้ 

ส่วนบรรยากาศภายนอกเรือนจำในช่วงค่ำของวันดังกล่าว มีบรรดาครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนของผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกคน ก็มาเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อบางคนมารอตั้งแต่เช้าเพื่อรับลูก หลาน สามี เพื่อน ญาติ พี่ น้องกลับบ้าน ซึ่งเมื่อผู้พ้นโทษพ้นออกมาจากประตูเรือนจำแล้ว ต่างก็วิ่งเข้าหาครอบครัวกอดกันด้วยความรู้สึกตื้นตันดีใจที่ได้เจอกับคนที่รักและได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีใบบริสุทธิ์เป็นเครื่องยืนยัน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *