เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน ต.ดอนไก่ดี โครงการ “บิ๊กเบนมินิแฟคเตอรี่”

โครงการบิ๊กเบนมินิแฟคเตอรี่ จัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการบิ๊กเบนมินิแฟคเตอรี่ ของ บริษัท บิ๊กเบน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมี นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายประพัตร์ กรังพานิชย์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นายกิตตินันท์ สิริจรูญชัย เจ้าของโครงการฯ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ รวมทั้งขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนำไปปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการบิ๊กเบนมินิแฟคเตอรี่ เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 83-3-11.4 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีลักษณะเป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจำนวน 65 แปลง เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ น้ำประปา ระบบไฟฟ้า ถนนภายในโครงการกว้าง 12-16 ม. บ่อหน่วงน้ำขนาด 5,152 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำฝนและระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ

ทางโครงการฯ มีบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการขนาด 400 ลบ.ม. มีการกำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการพิจารณาประเภทของกิจการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษ มีท่อดับเพลิง 12 จุด รวมทั้งพื้นที่สีเขียว 8-3-82 ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่

มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่าง ๆ, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ห้องแช่เย็น การแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น โรงกลึง โรงปั๊ม, อุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โรงงานฉีดหรือขึ้นรูปพลาสติก, อุตสาหกรรมบริการ เช่น โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยห้ามตั้งอุตสาหกรรมฟอกย้อม และอุตสาหกรรมชุบโลหะ


สมัคร ป้องวงษ์

นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 2 กล่าวให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมว่า ชื่อโครงการเป็นมินิแฟคเตอรี่ เป็นโครงการเล็ก ๆ แต่มีอุตสาหกรรมหนักเข้ามา ตรงนี้อันตรายมาก เบื้องต้นถ้าพี่น้องประชาชนยอมไปก่อน แล้วจะมาขอแก้ไขภายหลังเป็นไปได้ยากมาก ตนไม่ปฏิเสธการนำอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ สร้างความเจริญให้บางส่วน พี่น้องประชาชนมีงานทำได้แค่ส่วนน้อย แต่นักลงทุนได้ประโยชน์ตรงนี้เต็ม ๆ

ตนถือว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นและก็ความทุกข์เหมือนกับพี่น้องประชาชน บ้านตนอยู่ ต.ดอนไก่ดี ถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อน บ้านตนก็ลำบากเหมือนกัน ช่วงนี้ตนให้ข้อคิดเห็นอะไรไม่ได้มาก ยังไม่ลงลึกในรายละเอียด ก็ขออนุญาตศึกษาให้ชัดเจน ฝากให้พี่น้องประชาชนหมั่นศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกัน ใน 2 ครั้งที่เจ้าของโครงการมาอธิบายให้ความรู้แก่เรา

และก็ขอให้น้องประชาชนจงคิดและไตร่ตรองให้ดีในแบบสอบถาม ถ้าท่านใดเห็นด้วย แล้วในอนาคตพอทุกข์ยากลำบากขึ้นมา ท่านอย่าไปว่าใคร ต้องโทษตัวเราเอง ต้องคิดให้ดี คิดว่าเป็นเรื่องความเป็นความตายของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นี้ ไม่ใช่เฉพาะชีวิตของพวกเรา ลูกหลานของเราที่จะเกิดขึ้นมาอีกด้วย เพราะกิจการนี้อยู่ยั่งยืน แต่ชีวิตของพวกเราไม่ยั่งยืนตามเขา ปัญหามลพิษของ จ.สมุทรสาคร ถือเป็นปัญหาใหญ่ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก   

เพราะฉะนั้นโครงการนี้ กระทบหมดทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ถ้าเห็นว่าโครงการนี้จะอยู่กับพี่น้องประชาชนได้ มติเสียงส่วนมากรับได้ ตนก็จำเป็นที่จะน้อมรับและไปพร้อมกับประชาชน แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สิ่งที่จะได้รับในโครงการนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ตนก็พร้อมที่จะถือธงไปข้างหน้า เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องชาวสมุทรสาคร   


ธนวัฒน์ ทองโต

นายธนวัฒน์ ทองโต ส.อบจ.สมุทรสาคร และประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประจำสภา อบจ.สมุทรสาคร กล่าวให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการดังกล่าวไม่ใช่โครงการโดยตรงของรัฐบาล แต่เป็นโครงการของเอกชน ซึ่งตนยอมรับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะมาก และทุกโครงการที่พูดต่อประชาชนส่วนใหญ่จะพูดตามทฤษฎีที่นักวิชาการเขียนขึ้นมา แต่เมื่อทำเสร็จแล้วส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะละเลย อย่างโครงการนี้ตั้งมาแล้วจัดสรรที่ดินขายให้กับอุตสาหกรรม สิ่งหนึ่งที่ตนประสบมาคือการควบคุมเรื่องกลิ่นและเสียงเป็นไปไม่ได้

ตนพอรู้ว่าที่โครงการทำเป็นรูปแบบใด แต่การนำเสนอตรงนี้ยังไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มาฟังในครั้งนี้ จึงอยากให้ทางโครงการเขียนรูปแบบอธิบายให้ชัดเจน แต่ในเมื่อมาประชุมในวันนี้ แล้วอีก 8 เดือนถึงได้ไปสำรวจแล้วมารายงาน โดยให้ประชาชนลงความคิดเห็นตอนนี้ก่อน ตนพูดตรง ๆ ว่ามันก็ไม่แฟร์กับประชาชน จริง ๆ ท่านต้องกำหนดโครงการให้ชัดเจนว่าผลกระทบมีอะไรบ้าง

เรื่องที่สอง จากที่ตนสัมผัสมา เมื่อยกให้โครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรม ท้องถิ่นจะถูกจำกัดสิทธิ์ จะเข้าไปวุ่นวายก้าวก่ายในการทำธุรกิจของเขาไม่ได้ ซึ่งในโครงการพวกนี้ผลประโยชน์มหาศาล เมื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้ โอกาสในการดูแลการบริหารจัดการจะอยู่กับทางโครงการหมด ซึ่งมันไม่มีความร่วมมือระหว่างโครงการเจ้าของบริษัท กับประชาชนในพื้นที่และผู้นำชุมชน

ตนอยากจะบอกพี่น้องประชาชน ก่อนที่จะลงแบบสอบถามความคิดเห็น ขอความกรุณาทางโครงการควรจะหาข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนนำเสนอ และทุกวันนี้ตนยังไม่เชื่อมั่นว่าเมื่อดำเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้แล้ว ทางบริษัทจะมีมาตรการอะไรไปบังคับหรือดูแลผู้ประกอบกิจการที่ซื้อโครงการของบริษัท จะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน

ส่วนข้อคิดเห็นอื่น ๆ มีการเสนอนโยบาย ให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการในโครงการกับทางเทศบาล กรณีถ้าเกิดปัญหาถูกร้องเรียนแล้วโรงงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะต้องถูกปิดโรงงานโดยอัตโนมัติ, เรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียขนาด 400 ลบ.ม. สัดส่วนไม่สอดคล้องกับขนาดของโครงการ 83 ไร่ และโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกล้วยไม้ สวนดอกรัก สวนผัก เนื่องจากลำคลองตื้นเขินทำให้การระบายน้ำทำได้ลำบาก น้ำเสียถูกกักไว้,

ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน ฝากถึงทางผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในโครงการให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมาย, ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 แนะนำการตรวจคุณภาพน้ำคลองแนวลิขิตควรมีมากกว่า 1 จุด และตรวจวัดคุณภาพดินในพื้นที่โดยรอบ พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดต้องครอบคลุม ในเรื่องการรวมกลุ่มกันของอุตสาหกรรมต้องใช้การคำนวณเรื่องการปล่อยมลภาวะ น้ำ เสียง ในพื้นที่โดยรอบจะรองรับได้เพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะได้นำเสนอรูปแบบของโครงการโดยละเอียดอีกครั้ง ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป

าครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *