กรมประมง ทำลายซากสัตว์น้ำของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว รวมมูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท

กรมประมง จัดพิธีทำลายของกลางซากสัตว์น้ำที่มาจากการกระทำความผิดและตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จำนวน 10 รายการ มูลค่าประมาณ 5.5 ล้านบาท ที่ จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กรมประมง จัดพิธีทำลายของกลาง ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ที่มาจากการกระทำความผิดและตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

โดยมี นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

นายไกสฤษดิ์ เปิดเผยว่า สำหรับซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำฯ ที่นำมาทำลายด้วยวิธีการบดและฝังกลบในครั้งนี้ เป็นของกลางตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ซึ่งคดีสิ้นสุดแล้วตกเป็นของแผ่นดิน และมีสภาพชำรุดผุพังและเสื่อมสภาพ โดยเป็นการทำลายตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ.2541 ซึ่งประกอบด้วยของกลางที่มีการกระทำความผิด จำนวน 16 คดี จำนวน 10 รายการ

ได้แก่ ซากม้าน้ำแห้ง น้ำหนัก 130.6 กก. ซากปลาจิ้มฟันจระเข้แห้ง น้ำหนัก 7.2 กก. ซากปะการัง น้ำหนัก 155 กก. และอีก 57 ชิ้น ซากกัลปังหา 204 ชิ้น ซากจระเข้ 98 ชิ้น ซากเต่า 312 ชิ้น ซากตะพาบน้ำไทย 2 ชิ้น ซากดาวทะเล 9 ชิ้น ซากเปลือกหอย 2,225 ชิ้น ซากหอยงวงช้างตากแห้ง น้ำหนัก 9 กก. รวมมูลค่าประมาณ 5,500,000 บาท

ซึ่งส่วนใหญ่ของกลางเหล่านี้ จะมีการลักลอบนำไปขายทำยา ทำเครื่องประดับ หรือนำไปตกแต่งอควาเรียม เรื่องมูลค่าความเสียหายก็ส่วนหนึ่ง แต่คุณค่าของทรัพยากรเหล่านี้ บางชนิดอยู่ในสภาวะที่ใกล้สูญพันธุ์ บางชนิดกว่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาใช้เวลาเป็นร้อยปี จึงเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจที่จะประเมินค่าได้

นายไกสฤษดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันปัญหาการลักลอบการนำเข้าส่งออก การค้า และครอบครองสัตว์น้ำ ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการลักลอบการนำเข้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย และหลายช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งการกระทำความผิดนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรม มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การลักลอบนำเข้าส่งออกฯ ในแต่ละครั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ กรมประมงมุ่งหวังว่าการทำลายของกลางในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและประชาชน ให้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาการลักลอบการนำเข้า ส่งออก การค้า และครอบครองสัตว์น้ำ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และนำไปสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้ของประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *