สมุทรสาครปลูกป่าชายเลนริมเขื่อนวัดแหลมฯ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย บ.สมุทรสาครพัฒนาเมือง โดยการสนับสนุนของ โลเคิล อไลค์ ที่วัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 ส.ค. ที่บริเวณริมเขื่อนวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โลเคิล อไลค์ (Local Alike)

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส. สมุทรสาคร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนเทศบาลตำบลท่าจีน คณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาคเอกชน และชาวชุมชนท่าฉลอมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นแสมและลำพู จำนวน 300 ต้น บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน วัดแหลมสุวรรณาราม ซึ่งอยู่ด้านหลังสมเด็จองค์พระปฐมฯ เพื่อให้ต่อเนื่องกับป่าชายเลนบริเวณสะพานไม้สถานีรถไฟบ้านแหลม

ดร.สุวันชัย เปิดเผยว่า ตามที่ “สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ได้ดำเนินกิจการในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญและพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินการได้มุ่งเน้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยทำประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบกับ สมุทรสาครพัฒนาเมือง ได้กำลังดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและประวัติศาสตร์ที่ท่าฉลอม ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ต.ท่าฉลอมและ จ.สมุทรสาครในภาพรวม

โดยวัดแหลมสุวรรณาราม เป็นหนึ่งในสถานที่เป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งในปีนี้โครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชนท่าฉลอมได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก “กองทุนโลเคิล อไลค์ สนับสนุนชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ต่อเนื่องจากริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลมที่ได้ปลูกไปเมื่อปีที่แล้ว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *