สมุทรสาคร เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 ส.ค. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โดยมี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และคณะครูและนักเรียน ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาร พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ

ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยในครั้งนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีการให้บริการ 4 ด้าน คือ บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และ 2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *