“รพ.จักษุบ้านแพ้ว” เตือนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้าง จนท.รับเงินบริจาค

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว แจ้งเตือนผู้มีจิตศรัทธา ระวังผู้แอบอ้างรับเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ แนะโอนเงินเข้าบัญชี ปลายทางต้องระบุ “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว” เท่านั้น ไม่มีชื่อบัญชีบุคคลอื่น

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊กเพจ “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนผู้มีจิตศรัทธา ให้ระวังผู้แอบอ้างรับเงินบริจาคของทางโรงพยาบาล โดยระบุว่า ในขณะนี้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อโรงพยาบาลฯ เพื่อเรี่ยไรเงินบริจาค โดยอ้างว่าจะนำเงินดังกล่าวมาสนับสนุน “โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชปูถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”

ในการนี้ทางโรงพยาบาลฯ ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดไปเรี่ยไรหรือไปรับเงินบริจาคแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ต้องการบริจาคร่วมทำบุญสามารถทำได้ 2 วิธีเท่านั้น คือ 1. การเดินทางมาบริจาคด้วยตนเองที่โรงพยาบาลโดยตรง 2. การโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้ชื่อบัญชีของโรงพยาบาลบ้านแพ้วเท่านั้น โดยชื่อบัญชีจะไม่มีชื่อที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วให้สำเร็จ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจของโรงพยาบาล หรือ www.bphosp.or.th โทร. 034-419595 และ 034-419555-6

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับช่องทางในการบริจาคเงินผ่านทางธนาคาร ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-0-476789 (ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว) ล่าสุดยอดเงินบริจาคถึงวันที่ 3 ก.ย. 2562 อยู่ที่จำนวน 112,387,229.63 บาท

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *