“รพ.สมุทรสาคร” ตั้ง “พรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง)” รณรงค์ ปชช. ป้องกันไข้เลือดออก

“รพ.สมุทรสาคร” เปิดตัว “พรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง)” ด้วยสโลแกน “เชื่อลุง…ยุงไม่กัด” สร้างสีสันรณรงค์ให้ประชาชนพิชิตยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตัวเอง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ก.ย. 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาคร และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์พิชิตยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่บริเวณชุมชนสันติ (โกรกกรากใน) ต.บางหญ้าแพรก และบริเวณโดยรอบตลาดมหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยใช้วิธีรณรงค์แนวใหม่คล้ายการหาเสียงเลือกตั้ง มีการเปิดตัว “พรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง)” ด้วยสโลแกน “เชื่อลุง…ยุงไม่กัด”

มี นพ.ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าพรรคฯ และ นพ.ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ ร่วมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และนายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร นำทีมพยาบาล และ อสม. ร่วมกันรณรงค์ด้วยการขึ้นรถแห่หาเสียง เพื่อแถลงนโยบายของพรรคฯ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักในการลดการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคด้วยตนเอง

โดย “พรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง)” มีนโยบายทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1. ฆ่าตัดตอนวงจรชีวิตยุงลายให้สิ้นซาก 2. ยุงลายไม่เคยเสียภาษี เพราะฉะนั้นก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้ และ 3. ปิดบัญชีอาชญากรโรคร้าย ยุคยุงครองเมืองให้หมดไป พร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง มี 3 ประการ คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ลมพัดโปร่ง โล่งสบาย แสงแดดส่องถึง 2. เก็บขยะบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง และ 3. เก็บน้ำให้มิดชิด โอ่ง ตุ่ม ไห ปิดฝาให้สนิทป้องกันยุงวางไข่ แจกัน อ่างน้ำ เปลี่ยนน้ำสม่ำเสมอทุก 7 วัน โดยต้องขัดไข่ยุงด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ สถิติผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562) พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 561 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยจะพบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ตำบลบางน้ำจืด คอกกระบือ และนาดี ตามลำดับ ปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือกออกของ จ.สมุทรสาคร อยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ

นพ.ธนพัฒน์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จ.สมุทรสาคร ยังถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรง ติด 1 ใน 10 ของประเทศ มีประชาชนมาเข้ารับการตรวจรักษาด้วยโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลวันละ 5 – 10 ราย ดังนั้นทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อต้องการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจาก จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *