“รพ.สมุทรสาคร” เปิดศูนย์โรคหัวใจ บริการทุกสิทธิการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง

“นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์” ปธ.ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ประธานเปิด “ศูนย์โรคหัวใจ รพ.สมุทรสาคร” ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการ 24 ชั่วโมง ทุกสิทธิการรักษาแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ก.ย. ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร, นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร,

นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน, นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา, ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับความเป็นมาของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นั้น จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 16 ก.ย. 2561 พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมายอดผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ คือ ภาวะหัวใจขาดเลือด

ซึ่งสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 4,636 ราย แต่เดิมต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ รพ.นครปฐม เพราะเกินศักยภาพการรักษา แต่ระยะทางและระยะเวลามีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง จากการรักษาไม่ทันเวลา ในปี 2560-2561 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 130-150 ราย

กลุ่มคหบดี สมาคม ชมรม ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ใน จ.สมุทรสาคร ได้เห็นถึงความสำคัญของการมีโรงพยาบาลที่สามารถรักษาอาการหัวใจขาดเลือดได้ทันเวลา จึงได้ร่วมกันช่วยเหลือในการก่อตั้งศูนย์โรคหัวใจขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 บริเวณตึกศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อายุรแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เป็นต้น มีทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 และจังหวัดใกล้เคียง

ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 ส่วน คือ 1. หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ 2. ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และ 3. ศูนย์ประสานงาน/ผู้ป่วยนอกศูนย์โรคหัวใจ จากข้อมูลล่าสุด มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 จนถึง 30 มิ.ย. 2562 จำนวน 1,413 ราย และผ่าตัดศัลยกรรมบายพาสหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจ จำนวน 17 ราย ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอคำปรึกษา หรือข้อมูลการเข้ารับบริการเบื้องต้นเรื่องโรคหัวใจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-9195835 ตลอด 24 ชั่วโมง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *