“เลขาฯ รมว.แรงงาน” ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

“พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์” เลขานุการ รมว.แรงงาน พร้อมด้วย “อนุสรี ทับสุวรรณ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และคณะ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ร่วมเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 19 ก.ย. 2562 พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ม.ล.จัตุมงคล โสณกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

พร้อมด้วย น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และนายกันต์กวี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) นายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัย 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พล.ท.นันทเดช และคณะ ได้เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาชัย 3 การออกบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน พบกับผู้สูงอายุที่ทำงานในบริษัท เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าในอาคาร และพบผู้พิการที่ทำงานอยู่ภายในบริษัท

พล.ท.นันทเดช กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเชิงรุก และได้มีข้อสั่งการการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกันตน และต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกันตนจะเป็นการเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น เอกซเรย์ทรวงอก เก็บปัสสาวะ อุจจาระ และตรวจภายในสำหรับสุภาพสตรี ซึ่งจะทำให้ทราบว่า ผู้ประกันตนมีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) หรือไม่

ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้แรงงานมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การเจ็บป่วยและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจากการป่วยเป็นโรค NCDs ทำให้ผู้ประกันตนมีภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคไตเสื่อม โรคหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นมาตรการส่งเสริมสุขภาพที่จะทำให้ผู้ประกันตนทราบว่าขณะนี้สุขภาพตนเองเป็นอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยลดลง รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ที่ลดลงอีกด้วย

สำหรับข้อมูล บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 18 มี.ค. 2558 ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,140 คน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *