“หม่อมเต่า” สั่งการเร่งช่วยเหลือดูแลพนักงาน “เอเพ็กซ์” ถูกเลิกจ้าง

“รมว.แรงงาน” สั่งหน่วยงานในสังกัด เร่งช่วยเหลือดูแลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง กรณี “เอเพ็กซ์ เซอร์คิต” ขาดสภาพคล่อง เลิกจ้าง พนง. ในนิคมสินสาคร 147 คน พร้อมชี้แจงให้นายจ้าง-ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ล่าสุดเล็งเลิกจ้าง พนง. ในนิคมสมุทรสาคร เพิ่มอีก 70 คน ในสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์แรงงานอย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพข่าวในสื่อโซเชียล ว่ามีโรงงานใหญ่ระดับต้น ๆ ในนิคมสินสาคร เลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมาก โดย รมว.แรงงาน ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือคุ้มครองลูกจ้างเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าสถานประกอบการดังกล่าว ชื่อบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีที่ตั้ง 2 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีลูกจ้างประมาณ 2,977 คน และสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีลูกจ้างประมาณ 3,208 คน

ซึ่งทั้งสองแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และผลกระทบปัญหาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ทำให้ประเทศคู่ค้ามีผลกระทบต่อยอดสั่งซื้อ บริษัทฯ จึงต้องใช้มาตรการลดจำนวนการผลิตและเลิกจ้างลูกจ้างโรงงานในนิคมสินสาครทันที โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้เลิกจ้างลูกจ้างที่มีอายุงานยังไม่ครบ 120 วัน ซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองงานและเป็นลูกจ้างรายวันไปแล้วจำนวน 147 คน โดยให้มีผลทันที ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างถึงวันที่ 30 ก.ย. นี้ นอกจากนี้  โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จะมีการเลิกจ้างลูกจ้างที่อายุงานไม่ถึง 120 วันอีกจำนวน 70 คน ในวันที่ 30 ก.ย. นี้

ล่าสุดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าไปชี้แจงถึงสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างให้กับทางบริษัททราบแล้ว ซึ่งภายหลังการชี้แจงพบว่า พนักงานกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านการทดลองงาน ประกอบกับพิษสงครามเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นกับเกาหลี ส่งผลกระทบให้โรงงานต้องลดกำลังการผลิตลง และตัดสินใจให้พนักงานในกลุ่มทดลองงานถูกเลิกจ้างก่อน ซึ่งจะมีผลทันทีในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้

ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ประสานสำนักงานจัดหางานและสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรสาคร เพื่อดำเนินการหาตำแหน่งงานว่างให้กับลูกจ้างและให้ลูกจ้างได้รับการสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองที่เหมาะสมตามกฎหมายต่อไป กรณีลูกจ้างที่ส่งเงินสบทบกับสำนักงานประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีประกันการว่างงาน โดยแจ้งขึ้นทะเบียนว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางาน จ.สมุทรสาคร จากนั้นสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบสิทธิเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะดำเนินการหาตำแหน่งงานว่าง และแมทชิ่งตำแหน่งงานให้ใหม่ กรณีลูกจ้างที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการนำไปใช้สำหรับตำแหน่งงานใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะดำเนินการพัฒนาฝีมือทักษะฝีมือให้ตามความต้องการของลูกจ้างอีกด้วย

ทั้งนี้ กรณีลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือโทรที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *