ผุดโปรเจกต์สร้าง “สถานีบ้านแหลม” แบบย้อนยุค – ปรับภูมิทัศน์ใหม่ “วัดใหญ่จอมปราสาท”

“โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร” เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน โครงการวาง-จัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ “มหาชัย-ท่าฉลอม” ครั้งที่ 2 นำเสนอโครงการปรับปรุงสถานีรถไฟบ้านแหลม วัดใหญ่จอมปราสาท

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 ก.ย. 2562 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะมหาชัย – ท่าฉลอม เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน แบบ One Day Trip ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเก๋ไก๋ มหาชัยคลาสสิค ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ”

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาว ต.มหาชัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการฯ จากเจ้าหน้าที่กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง และแสดงความคิดเห็นต่อผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบ “โครงการพัฒนาตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ตลาดมหาชัย-ชุมชนท่าฉลอม” ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยครั้งนี้ได้นำโครงการระยะสั้น 2 โครงการ คือ “โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ : สถานีบ้านแหลม” และ “โครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานวัดใหญ่จอมปราสาท” มาต่อยอดในการทำแบบก่อสร้าง

ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบ้านแหลม เป็นการพัฒนาสถานีรถไฟให้รองรับกิจกรรมของสถานีที่มีความสะดวกสบาย สวยงาม มีอัตลักษณ์ และสร้างพื้นที่พักผ่อน พักคอย และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร โดยสร้างอาคารสถานีบ้านแหลมในรูปแบบ Colonial Style เพื่อย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ของพื้นที่ รวมถึงอาคารห้องน้ำสาธารณะ อาคารผู้โดยสาร พื้นที่จอดรถจักรยาน สามล้อ จุดแวะส่งผู้โดยสาร จุดถ่ายรูป ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ฯลฯ

ส่วนโครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานวัดใหญ่จอมปราสาท เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าของวัดฯ ไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน พัฒนาพื้นที่ให้รองรับกิจกรรมของชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยสร้างพื้นที่จอดรถ จุดขึ้น-ลงท่าเรือ ลานกิจกรรมและนันทนาการ ม้านั่งพักคอยและไฟส่องสว่าง

สำหรับโครงการในระยะสั้นที่เหลือ เป็นการเสนอแนะรูปแบบผังและองค์ประกอบในการพัฒนาพื้นที่ อาทิ “โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (สถานีบ้านแหลม – ท่าเรือท่าฉลอม)” ซึ่งมีแนวคิดให้พื้นถนนถวายเป็นคอนกรีตสแตมป์เป็นลวดลายขึ้นมาใหม่ คล้ายเมื่อสมัยอดีต รวมทั้ง “โครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบป้อมวิเชียรโชฎก” และ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม (ชุมชนสุขาภิบาลแห่งแรก)” จะเป็นการดำเนินการออกแบบโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

น.ส.สุภัทรา กล่าวว่า กระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะออกแบบแผนแม่บท (Master Plan) และการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทุกโครงการ ในปี 2563 และในปี 2564 จะเป็นขั้นตอนของบประมาณก่อสร้าง จะแบ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัด หรืองบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุง ส่งมอบให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ นำผลสรุปทุกอย่างเรียนไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการให้ข้อคิดเห็นอีกครั้ง แล้วนำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ ในวันที่ 23 ก.ย. 2562 และในการประชุมประชาชนครั้งต่อไป จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายโครงการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร” เปิดเวทีรับฟังความเห็น ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ “มหาชัย-ท่าฉลอม”

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *