สมุทรสาครจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

พสกนิกรชาวสมุทรสาคร พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังต่อไปนี้

เวลา 07.00 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการและพสกนิกรชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พระสงฆ์ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์

จากนั้นเวลา 09.00 น. ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อตัวอย่างระดับจังหวัด ประจําปี 2562 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่ นายบุญเชิด โรจน์รุ่ง และนายสมพร เตือนพลกรัง อําเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ พ.ต.ท. ศิริ ปลอดสมบูรณ์ และนายณรงค์ แดงเกิด อําเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ และนายอร่าม สุนทรชื่น นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกพ่อดีเด่นที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจําปี 2562 ได้แก่ นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์ และนายวิชิต นุติพรรณ ซึ่งจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้แทนพระองค์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ ในวันเดียวกัน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *