สมุทรสาครเปิดงาน “Sakhon Street Food & Arts Market” ถึง 8 ธ.ค. นี้

สายติสท์ห้ามพลาด! งาน “Sakhon Street Food & Arts Market” พบกับการแสดงงานศิลปะ งานฝีมือ อาหาร และดนตรี ระหว่าง 4-8 ธ.ค. นี้ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 2562 ที่ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  เชิงศิลปวัฒนธรรม งาน “Sakhon Street Food & Arts Market” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการออกร้านสินค้าชุมชน ร้านอาหารทะเลแปรรูป และอาหารพื้นถิ่นใน จ.สมุทรสาคร กิจกรรมเวิร์กช้อปและแกลเลอรี่ งานศิลปะ งานฝีมือ และการแสดงดนตรี ในบรรยากาศสบาย ๆ ยามเย็นริมแม่น้ำท่าจีน สำหรับไฮไลท์พิเศษในพิธีเปิด คือ การโชว์วาดภาพสีน้ำ จาก ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำชื่อดังและครูศิลปะนานาชาติ โดยนำภาพวาดดังกล่าวร่วมประมูลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสมุทรสาคร (พชอ.เมืองสมุทรสาคร) โดยผู้ที่ประมูลไปได้ คือ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ ในราคา 120,000 บาท รวมถึง การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพภายในงาน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ปราโมทย์ วิเลปะนะ และแอ๊นท์ อีโมชั่นทาวน์ 

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า จ.สมุทรสาครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง เกษตรกรรม งานฝีมือ ไปจนถึงด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการมีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) งานศิลปะ อาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆ ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ความสามารถในการแข่งขันที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มสินค้า SMEs ได้ เนื่องจากสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน บางส่วนเป็นสินค้าพื้นถิ่น ทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไปได้ยาก 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงศิลปวัฒนธรรม (Sakhon Street Food & Arts Market) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพให้กับงานศิลปะ งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร อีกทั้งให้เยาวชนและประชาชนใน จ.สมุทรสาคร ได้มีเวทีสาธารณะในการแสดงความสามารถ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต จ.สมุทรสาคร

งาน “Sakhon Street Food & Arts Market” จะมีไปจนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2562 ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *