สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง “มหาชัย-ปากท่อ”

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา เปิดประชุมกลุ่มย่อยโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองฯ มหาชัย – ปากท่อ ระยะทาง 56 กม.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมกลุ่มย่อย โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (มหาชัย – ปากท่อ) โดยมี น.ส.จันทราทิพย์ ภัทรรังษี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งเป็นเวทีที่ 2 หลังจากเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งแรกที่ห้องประชุม ร.ร.วัดกาหลง ไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน 

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าว เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษา แนวทาง รูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองฯ มหาชัย – ปากท่อ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ มีนายกิตติพงษ์ จำเริญศาสน์ วิศวกรงานทาง นำเสนอรายละเอียดโครงการ และการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรม และ น.ส.มัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอการศึกษาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซึ่งแนวเส้นทางโครงการฯ เริ่มจากก่อสร้างทางรถไฟขึ้นใหม่ ตั้งแต่สถานีมหาชัย (ใหม่) ในพื้นที่ ต.ท่าทราย ข้ามแม่น้ำท่าจีน และเข้าสู่สถานีท่าฉลอม (ใหม่) ในเขต ต.ท่าจีน แล้วก่อสร้างคร่อมในเขตทางรถไฟเดิม สายบ้านแหลม-แม่กลอง ตั้งแต่สถานีนกเล็ก สถานีบางสีคต สถานีบางกระเจ้า สถานีบ้านบ่อ สถานีบางโทรัด สถานีบ้านกาหลง สถานีบ้านนาขวาง สถานีบ้านนาโคก ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง เนื้อที่ 200 ไร่ สถานีบ้านเขตเมือง สถานีลาดใหญ่ จนถึงสถานีบางตะบูน แล้วก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ใกล้กับถนนทางเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม ผ่านสถานีแม่กลอง (ใหม่) ข้ามคลองแม่กลองและแม่น้ำแม่กลอง สถานีบางขันทอง สถานีปลายโพงพาง สถานีวัดเพลง และสถานีปากท่อ รวมระยะทางประมาณ 56 กม. 

ทั้งนี้ ทาง สนข. และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยทั้งหมด 14 เวที ใน 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 17 ธ.ค. 2562 ซึ่งเวทีของพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ที่ห้องประชุม อบต.บางกระเจ้า เวลา 09.30 – 12.00 น. และที่ห้องประชุมทรายเพชร ชั้น 4 อบต.ท่าทราย เวลา 14.00 – 16.30 น. , วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ที่ห้องประชุม อบต.บ้านบ่อ เวลา 09.30 – 12.00 น. และที่ห้องประชุม อบต.บางโทรัด เวลา 14.00 – 16.30 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กเพจ “โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง มหาชัย-ปากท่อ” หรือไลน์ @028lrpfo

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *