เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” แห่งแรกในสมุทรสาคร ที่ รพ.นครท่าฉลอม

รพ.สมุทรสาคร เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” แห่งแรกในสมุทรสาคร ให้บริการทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ชั้น 2 รพ.นครท่าฉลอม  

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) โดยมี นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม นพ.วรกิจ จริยโสภณ แพทย์ประจำโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แกนนําชุมชน แพทย์ พยาบาล และ อสม. เข้าร่วมพิธี

สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แห่งนี้ เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแห่งแรกใน จ.สมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ซึ่งโรงพยาบาลสมุทรสาครได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจร โดยทีมสหวิชาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประโยชน์ และสามารถเข้าถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนมีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีการนำกัญชาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ อาทิ ภาวะอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล นอกจากนี้ กัญชามีประโยชน์ในการควบคุมอาการต่าง ๆ อาทิ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวลทั่วไป ซึ่งแต่ละโรคใช้ขนาดและความเข้มข้นของกัญชาที่แตกต่างกัน หากใช้ผิดขนาดจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งต้องได้อนุญาตจากแพทย์เท่านั้น

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เปิดให้บริการทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โทรศัพท์ 034-497366 ต่อประชาสัมพันธ์

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *