สมุทรสาคร ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน เร่งฉีดน้ำ-ล้างถนน ลดผลกระทบ

จังหวัดสมุทรสาคร ฉีดพ่นละอองน้ำ-ล้างถนน ดีเดย์ 1 ทุ่มพร้อมกันบริเวณถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 หลังค่าเกินมาตรฐาน เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร เปิดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF 60 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูง

พร้อมทั้งนำรถบรรทุกน้ำจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำความสะอาดถนนสายหลัก ดีเดย์ 1 ทุ่มพร้อมกัน ทั้ง ถ.เศรษฐกิจ ถ.พระราม 2 และ ถ.เพชรเกษม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น

สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF 60 จังหวัดสมุทรสาครได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยเริ่มดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงในบริเวณ ถ.เศรษฐกิจ ในพื้นที่ ต.มหาชัย ถ.พระราม 2 จำนวน 2 เครื่อง ในพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.ท่าจีน และ ถ.เพชรเกษม อีก 1 เครื่อง ในพื้นที่ ต.อ้อมน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่สมุทรสาครอยู่ระดับในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนสาเหตุเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างบน ถ.พระราม 2 และควันดำของรถบรรทุก ซึ่งการเกิดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวทางเดินหายใจ

ในส่วนประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น ประชาชนควรใส่หน้ากากอนามัย N95 ไว้ก่อนหากจำเป็นต้องออกจากนอกบ้าน หรือไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้ออกประกาศจังหวัดฯ เรื่อง “แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีการกำหนดมาตรการ 1. มาตรการด้านลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ได้แก่ มาตรการควบคุมการเผา มาตรการคมนาคมขนส่ง มาตรการควบคุมการก่อสร้าง มาตรการต่อภาคอุตสาหกรรม และมาตรการทำความสะอาด และ 2. มาตรการด้านลดผลกระทบ ได้แก่ มาตรการลดฝุ่นละอองในอากาศ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *