สมุทรสาครรณรงค์ 1 ม.ค. 63 ทุกห้าง-ร้านค้าในจังหวัด งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ดึงห้าง-ซูเปอร์มาร์เก็ต-ร้านสะดวกซื้อในจังหวัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 ธ.ค. ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.ทสจ.สมุทรสาคร) จัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” 

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ทสม. ผู้แทนห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อใน จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบโปสเตอร์รณรงค์ พร้อมถุงผ้าให้กับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จำนวน 22 ราย และได้ร่วมกับส่วนราชการ เครือข่าย ทสม. สมุทรสาคร เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกับแจกถุงผ้าให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสมุทรสาครด้วย

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.

ในปีงบประมาณ 2563 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก 

รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล ตลอดจนสร้างกระแสให้สังคมมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *