สมุทรสาคร ดีเดย์ 16 ธ.ค. ทำความสะอาดเมือง ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดถนน อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โดยพร้อมเพรียงกันทุกพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการทุกภาคส่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนกิจกรรม “ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดสมุทรสาคร จึงกำหนดจัดกิจกรรม “ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” พร้อมเพรียงกันทุกพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดรอบ ๆ สถานที่โดยพร้อมเพรียงกันในวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เผยแพร่คลิปวีดิโอ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” ผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

“เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เราประสบปัญหากับเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างค่อนข้างมาก และก็เป็นปัญหากระทบต่อคุณภาพชีวิตของสังคมไทยโดยทั่วไป ทีนี้ชาวสมุทรสาครจะต้องไม่ยอมแพ้ เรามีนัดหมายกันว่า วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เราจะพร้อมใจกันทำความสะอาด ทั้งถนนหนทาง อาคาร สถานศึกษา วัด โรงเรียน และที่ทำการของหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการทำความสะอาดบ้านเมือง เพื่อร่วมใจกันทำให้บ้านเมืองของเราปลอดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ชาวสมุทรสาคร ร่วมใจลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. นี้” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *