‘วัดเจษฎาราม’ ทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเจษฎารามหลังใหม่ มีคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 15.39 น. วันที่ 11 เม.ย. 2560 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ศิษยานุศิษย์วัดเจษฎาราม และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีนับพันคน

โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้สุหร่าย เจิม ปิดทอง คล้องพวงมาลัย แล้วผูกผ้าสีชมพูบนช่อฟ้าทั้ง 6 ช่อ จากนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ถือสายสูตรยกช่อฟ้า ซึ่งโยงไปถึงผู้ร่วมพิธี แล้วทำการยกช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนหลังคาพระอุโบสถด้วยรถเครน ขณะที่พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องชัย

เมื่อทำพิธียกช่อฟ้าแล้วเสร็จ 3 ช่อ ผู้แทนอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมกันทอดผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า ประเคนเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ และถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง กล่าวว่า ด้วยพระอุโบสถหลังเดิมเริ่มทรุดโทรม ประกอบกับพื้นที่วัดต่ำ น้ำทะเลท่วมสูง คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด ทายก-ทายิกา และประชาชนผู้ศรัทธาเห็นพ้องกันว่าควรสร้างพระอุโบสถใหม่ ทางวัดจึงเริ่มดำเนินการรื้อหลังเดิมและก่อสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี 2558

โดยพระอุโบสถมีขนาดกว้าง 30 ม. ยาว 45 ม. ลักษณะทรงไทยโบราณ ยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำทะเลท่วมถึง โดยนายเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จากการประสานงานด้วยความอนุเคราะห์จากเจ้าคุณพระราชเวที รองเจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

ซึ่งการก่อสร้างได้สำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง สมควรที่จะยกช่อฟ้าพระอุโบสถ คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และคณะทายก-ทายิกา ผู้ร่วมอุปถัมภ์ จึงได้จัดพิธียกช่อฟ้าขึ้น โดยเชิญสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *