‘อบจ.สมุทรสาคร’ ทำพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ประเพณีสงกรานต์ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีรดน้ำขอพร “เฮียม้อ” และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 เม.ย. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณชั้น 2 ที่ทำการ อบจ.สมุทรสาคร

โดยนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และบุคลากร อบจ.สมุทรสาคร ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว “เฮียม้อ” นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะผู้บริหารอาวุโส บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

ทั้งนี้ ได้มีหลายหน่วยงาน เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายก อบจ.สมุทรสาคร ในโอกาสดังกล่าวด้วย อาทิ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร, นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และนายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *