สมุทรสาคร เชิญร่วมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ” นำรายได้ตั้งกองทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ วันที่ 2 ก.พ. 2563 ที่วัดท่ากระบือ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 ม.ค. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็น 1 ใน 7 โครงการ ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ อบจ.สมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำเงินรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไว้ จำนวน 3,000 คน

สำหรับโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น. ที่วัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งกำหนดประเภทวิ่ง 2 รูปแบบ ได้แก่ มินิฮาล์ฟมาราธอน 10 กม. และฟันรัน 5 กม. โดยเส้นทางวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เริ่มต้นจากวัดท่ากระบือ หน้าหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ ไปตามเส้นทางซอยวิรุฬ ผ่านวัดท่าไม้ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม แล้ววกกลับมาสู่เส้นชัยวัดท่ากระบือ สำหรับฟันรัน เริ่มวิ่งจากวัดท่ากระบือมาทางวัดท่าไม้ 2-5 กม. แล้ววกกลับไปยังวัดท่ากระบือ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค. 2563 ค่าสมัคร 400 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 200 บาท จะสมทบทุนเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และอีก 200 บาท เป็นค่าเสื้อ เหรียญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-427530, 098-2832051 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-411714, 096-7586969 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น.

สมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/Er2UctDGeVMdk25e9 หรือสแกน QR CODE แล้วยืนยันการสมัคร โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 712-3-1219-8 ชื่อบัญชี “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ” ทั้งนี้ สามารถรับเสื้อได้ ณ สถานที่สมัคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *