สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

พมจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พื้นที่ ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 ม.ค. ที่วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี น.ส.กฤษฎี ปิ่นนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ้านแพ้ว ผู้นำท้องถิ่น สมาคม ชมรม อาสาสมัคร ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด พมจ.สมุทรสาคร ปั่นจักรยานไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบให้ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *