เล็งสร้าง “หอชมเมืองสมุทรสาคร” สูง 60 ม. ใจกลางท่าฉลอม

อบจ.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน “หอชมเมืองสมุทรสาคร” บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาท่าฉลอม รูปแบบนำมาจากเอกลักษณ์ “เรือฉลอม” สูง 60 ม. มองเห็นสถานที่สำคัญได้รอบทิศทาง 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องอเนกประสงค์สถานีอนามัยท่าฉลอม ถ.โสมมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแบบร่าง “หอชมเมืองสมุทรสาคร” ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาท่าฉลอม ถ.สุทธิวาตวิถี กับ ถ.โสมนัสมรรคา

โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร และอดีตรองนายกฯ, ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รอง ประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และ น.ส.นัชชา ส่งสกุลชัย พนักงานสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมนำเสนอรูปแบบของหอชมเมืองมีคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาคเอกชน ประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมและใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก 

นายอุดร กล่าวว่า มักจะมีคนบ่นอยู่เสมอว่า จ.สมุทรสาคร ไม่มีที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ และก็เป็นเมืองผ่าน ใครมาแล้วก็ผ่านไป ตนเลยลองหารือกับหลายฝ่ายว่า จ.สมุทรสาคร น่าจะมีที่ท่องเที่ยว เป็นหอชมเมืองเหมือนที่อื่น เช่น สุพรรณบุรี มุกดาหาร ฯลฯ ซึ่งจริง ๆ แล้ว จ.สมุทรสาคร ก็มีหลายจุดที่จะสร้างหอชมเมืองได้ เช่น ที่ ต.อำแพง เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง แต่ก็จะมีแต่ท้องนา ต้นไม้ แม่น้ำ ถ้ามาอยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาท่าฉลอม ที่ความสูงระดับ 60 ม. ก็จะมีสถานที่สำคัญหลายแห่งให้เราเห็นได้ค่อนข้างครบแบบ 360 องศา 

โดย ผอ.สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ก็ได้มาดูพื้นที่ด้วยตัวเอง และส่งทีมเข้ามาสำรวจพบปะกับชาวชุมชนท่าฉลอม ซึ่งทางวิศวกรบอกว่าการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวสามารถทำได้ แต่สูงไม่เกิน 60 ม. เพราะติดเรื่องระยะร่นของถนน ส่วนเรื่องของที่จอดรถ ทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็มีโครงการจะสร้างที่จอดรถบริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะจอดรถที่ฝั่งมหาชัย แล้วนั่งเรือข้ามฟากมาฝั่งท่าฉลอม โดยปรับปรุงพื้นที่ให้น่าสนใจ เศรษฐกิจของชุมชนท่าฉลอมก็จะดีขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถไปต่อยังวัดแหลมสุวรรณาราม ซึ่งมีโบสถ์ไม้เก่าแก่ หรือไปสถานีรถไฟบ้านแหลม แทนที่จะนั่งรถไฟไปตลาดร่มหุบ ก็จะได้แวะมาที่หอชมเมือง ใช้เวลาจับจ่ายใช้สอยในท่าฉลอมก่อนจะไปแม่กลอง หรือจะเดินทางไปเที่ยวต่อยังวัดโกรกกราก ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตนคิดดูแล้วนำมาเสนอกับทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรูปแบบของหอชมเมืองเบื้องต้นนั้น ได้นำเรือฉลอมมาเป็นเอกลักษณ์อาคาร โดยมียอดแหลมเป็นลักษณะคล้ายหัวเรือ เมื่อมองจากถนน ส่วนด้านบนเป็นจุดชมวิว 8 เหลี่ยม มองได้รอบทิศทาง โดยใช้ตัวเลขมงคลให้เข้ากับความเชื่อในชุมชน หอมีความสูง 60 ม. บริเวณฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 23 ม. เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างรอบพื้นที่วงเวียนฯ ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 180 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังเตรียมเสนอแผนงานโครงการดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 

ส่วนเรื่องความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมนั้น ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้สร้างหอชมเมืองสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจในชุมชนท่าฉลอม จากอาชีพเดิมคือการประมงซึ่งในปัจจุบันกำลังมีปัญหา อีกทั้งมีจุดเช็คพอยต์ให้นักท่องเที่ยวก่อนจะไปยังสถานที่ต่าง ๆ ใน จ.สมุทรสาคร ขณะเดียวกันในท่าฉลอมก็กำลังมีการรื้อฟื้นต้นทุนทางวัฒนธรรมจากอาสาพัฒนาเมืองท่าฉลอมด้วย

รวมถึงมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ ให้ทางเข้าหอชมเมืองลอดใต้ดิน แทนที่จะเป็นทางเข้าทางเดียว เพื่อให้เกิดความสมดุล การออกแบบขอให้คงนาฬิกาทั้ง 4 ด้านไว้เหมือนเดิม เรื่องที่จอดรถรองรับนักท่องเที่ยว และข้อสังเกตเรื่องรถขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้า-ออกบริเวณวงเวียนฯ จะกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างหอชมเมืองหรือไม่ และผลกระทบทางวัฒนธรรม จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวท่าฉลอมอย่างไร แทนที่จะเป็นแค่จุดถ่ายภาพ ฯลฯ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *