“รพ.กระทุ่มแบน” เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

รพ.กระทุ่มแบน เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รองรับการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มจำเป็น 4 โรคหลัก 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 ก.พ. พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ณ ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นางภาส์ศศิ สมิทธากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธี

พญ.อุไรวรรณ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายกำหนดให้จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัย โดยให้สถานบริการสุขภาพที่มีความพร้อมในการจัดบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เปิดดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่จำเป็นต้องได้รับสารสกัดจากกัญชา ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์ 

พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ

ด้วยเหตุนี้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จึงได้จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อบริการผู้ป่วยขึ้น เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผลใน 4 โรคหลัก ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด, โรคลมชัก ที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา, ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท และอีก 2 ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสนับสนุนภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ซึ่งการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนี้ จึงนับเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *