สมุทรสาครเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “สตรีทอาร์ต” ชุมชนท่าฉลอม

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเวทีชุมชนท่าฉลอม รับฟังความคิดเห็น ร่วมโหวตภาพศิลปะบนกำแพง-ฝาท่อ โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” นักศึกษา-ศิลปิน พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงาน ให้แล้วเสร็จรับวันก่อตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกฯ 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่ศูนย์ท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนบ้านท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและโหวตภาพศิลปะบนกำแพงและฝาท่อระบายน้ำ โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นายวันทวี สิมชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต, นางมัลลิกา จงศิริ รองผู้อำนวยการ RSU FREE SPACE ศูนย์ศึกษาวิภาวดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต, ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. และนายคมสัน สกุลอำนวยพงศา ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต นอกจากนี้ ยังมีนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนท่าฉลอมเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งมอบผ้ากันเปื้อนให้แก่ผู้แทนนักศึกษา และประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึง นายชวลิต สุวัตถิกุล ผู้บริหารสายงานขายโครงการ และที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์สีให้กับวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการ

น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการนำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน     ซึ่งดำเนินการวางและจัดทำผังของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยทางจังหวัดฯ ได้คัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม มาดำเนินการเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างสีสันให้ชุมชน โดยการสะท้อนประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ซึ่งชุมชนท่าฉลอมมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของชุมชนในรูปแบบของศิลปะลงสู่ฝาท่อระบายน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินการจำนวน 9 ฝา จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

และเมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรังสรรค์ศิลปะบนผนัง ร่วมกับ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต รับผิดชอบ 4 ผนัง ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับผิดชอบ 1 ผนัง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. รับผิดชอบ 3 ผนัง สำหรับ 1 ผนังที่เหลือจะเป็นการดำเนินงานของผู้ประกอบการในพื้นที่  

ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการนำเสนอกรอบแนวทางในการออกแบบ (Design Guideline) ขององค์ประกอบถนนถวายเพิ่มเติม เช่น รูปแบบของป้ายบอกทาง สถานที่ โคมไฟส่องสว่าง เป็นต้น เพื่อให้ถนนถวายมีความสมบูรณ์ สวยงาม สะดวกสบาย สร้างความประทับใจต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีส่วนการจัดนิทรรศการผลงานการออกแบบวิชา Environment Graphic Design ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. อีกจำนวน 48 ผลงาน  

น.ส.สุภัทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนี้นอกเหนือจากผลงานของนักศึกษาทั้ง 3 สถาบันแล้ว  ยังได้รับเกียรติจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอีก 3 ท่าน ได้แก่ Alex Face, Jecks Bkk และ Muay Cola มาร่วมเพื่อร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง และฝาท่อระบายน้ำ ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว เก๋ไก๋ มหาชัยคลาสสิก ท่องเที่ยว ชิค ชิค ท่าฉลอมวินเทจ” เป็นการสร้างจุดเช็คอินใหม่แก่ชุมชน  ซึ่งจะนำรายได้มาสู่ชุมชนท่าฉลอม

โดยการประชุมวันนี้ จะเป็นการนำเสนอรูปแบบของภาพศิลปะบนกำแพง และลวดลายบนฝาท่อ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง และร่วมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและโหวตภาพศิลปะบนกำแพงและฝาท่อ “รักในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่เลือก” 

ทั้งนี้ ทางนักศึกษาและศิลปินรับเชิญ จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง ในวันที่ 18 ก.พ. โดยเริ่มจากผลงาน “หอบรักมาฝาก”บริเวณถนนถวาย และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 1 มี.ค. 2563 ซึ่งเดือนมีนาคมมีความสำคัญต่อชุมชนท่าฉลอม เนื่องจากวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นวันก่อตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *