“ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร-ประธานแม่บ้านมหาดไทย” ร่วมแจกหน้ากากผ้าให้ประชาชนในตลาดสดมหาชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแจกหน้ากากผ้าให้กับพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ภายในตลาดสดมหาชัย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 มี.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า ให้กับพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารทะเลสด ที่ตลาดสดมหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสาคร ร่วมแจกหน้ากากผ้า

พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) รวมถึงให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 7) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) โดยระบุว่า ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารให้สวมหน้ากากอนามัย และเชิญชวนให้ผู้บริโภคสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา

จากการลงพื้นที่ตลาดสดมหาชัย พบว่ามีพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการแจกหน้ากากผ้าในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ทุกคนมีหน้ากากผ้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ในแต่ละวัน เป็นการกระตุ้นเตือนให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และตระหนักในการป้องกันเชื้อโควิด-19

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *