ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่สมุทรสาคร สู้ภัย “โควิด-19”

รวมน้ำใจช่วยสมุทรสาคร “ส.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ” และภาคเอกชน นำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืช มอบให้ทางจังหวัดฯ ด้าน “นายก อบจ.สมุทรสาคร” มอบคลอรีนน้ำให้กับสมาชิกสภาฯ ฉีดพ่นในพื้นที่ ขณะที่ “ส.ว. ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล” มอบแอลกอฮอล์ให้กับ รพ.กระทุ่มแบน – รพ.บ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคณะบุคคลจากหลากหลายองค์กร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร สิ่งของ ฯลฯ แก่ทางจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลในจังหวัดฯ กันอย่างไม่ขาดสาย ทั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายก อบจ.สมุทรสาคร และสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• “อนุสรี” ส.ส. บัญชีรายชื่อ ร่วมกับภาคเอกชน มอบหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ ให้จังหวัดสมุทรสาคร จัดสรรทีมแพทย์ พยาบาล สู้โรคโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการแรงงานและที่ปรึกษา รมว.แรงงาน นายกันต์กวี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดย Dr.Kan Phallyna ผู้บริหาร

มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 60,000 ชิ้น เจลล้างมือ จำนวน 1,000 ขวด และผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชเดลี่นัทจากบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวน 50 กล่อง รวมจำนวน 6,240 ชิ้น โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ เพื่อนำไปจัดสรรแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลประจำ จ.สมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ ในการปฏิบัติหน้าที่สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19

• “นายก อบจ.สมุทรสาคร” มอบคลอรีนน้ำ 480 ลิตร แก่สมาชิกสภาฯ ทำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบคลอรีนน้ำเข้มข้นจำนวน 480 ลิตร ให้กับสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เพื่อนำไปผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วนคลอรีน 1 ลิตรต่อน้ำเปล่า 1,000 ลิตร นำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ในเขต อ.เมืองฯ อ.บ้านแพ้ว และ อ.กระทุ่มแบน จำนวน 24 เขต เข้ารับมอบคลอรีน เขตละ 20 ลิตร

• “ศรีศักดิ์” สมาชิกวุฒิสภา มอบแอลกอฮอล์ 100 ลิตร ให้กับ รพ.กระทุ่มแบน และ รพ.บ้านแพ้ว

เมื่อเวลา 14.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ นำแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 100 ลิตร ไปมอบให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมี นพ.พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, นางคมขำ เยี่ยมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการสุขภาพชุมชน และนางภาส์ศศิ สมิทธากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.กระทุ่มแบน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19

จากนั้นเวลา 15.00 น. นายศรีศักดิ์ พร้อมคณะ ก็ได้นำแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 100 ลิตร มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนายกิตติศักดิ์ ล้ำเลิศเรืองไกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร, นพ.สุรพงษ์ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ, นางจารี ศรีพารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ, นางจินตนา จันทร์เพ็ญ หัวหน้างานฯ, นางชนันท์ภัทร์ สุขประเสริฐ หัวหน้างานผู้ป่วยนอกศัลยกรรม เป็นผู้รับมอบ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *