ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยม “ตลาดทะเลไทย” ปรับเวลาขายสัตว์น้ำใหม่ หลังประกาศเคอร์ฟิว

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมตลาดทะเลไทย ฟังเสียงสะท้อนเจ้าของแพปลา – แพกุ้ง หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว ตลาดสินค้าสัตว์น้ำปรับเวลาขายใหม่ 05.00 – 11.00 น. เริ่ม 5 เม.ย. เป็นต้นไป   

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 เม.ย. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซื้อขายอาหารทะเลทั้งสดและแห้งที่ตลาดทะเลไทย หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานบริหารตลาดทะเลไทย นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายสิทธวีร์ ปัทมนิธิวรกิตติ์ ผู้จัดการชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร นายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้จัดการแพปลา ผู้แทนจากชมรมผู้ซื้อ – ผู้ขายปลา ผู้ซื้อ-ผู้ขายกุ้ง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการพูดคุยเบื้องต้นเพื่อรับฟังปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับ จากการที่ต้องปรับเวลาค้าขายตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร และมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ออกมาบังคับใช้ห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

ซึ่งก็มีประเด็นที่หลายคนยังคงต้องการความชัดเจน คือ เรื่องของการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดตลาดให้ตรงกับความเหมาะสมในการซื้อขาย และการเดินทางของลูกค้า เพื่อให้มาทันตลาดช่วงที่เปิด ซึ่งลูกค้าต่างจังหวัดอาจจะต้องออกเดินทางมาก่อนเวลา 04.00 น. ไม่เช่นนั้นก็จะมาไม่ทันประมูลสินค้าสัตว์น้ำ หรือไม่ทันตลาดปิด ควรที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น ซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นชี้แจงว่า เรื่องของการเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวนั้น หากมีความจำเป็นจริง ๆ ก็ให้ทางผู้ประกอบการทำหนังสือรับรองตนเองได้ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดและยืนยันตัวตนได้ชัดเจนน่าเชื่อถือคือ ต้องให้ทางผู้มีอำนาจในพื้นที่ต้นทาง เช่น นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามรับรองมาอีกทีหนึ่ง

จากนั้นผู้ประกอบการจากชมรมแพกุ้งแพปลา และตัวแทนตลาดทะเลไทย ก็ได้ทำการมอบเงิน 100,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก่อนที่จะลงไปดูการซื้อขายปลา และติดตามมาตรการในการป้องกันโควิด – 19 ที่แพปลาตลาดทะเลไทย ซึ่งพบว่าทั้งผู้ค้า ผู้ซื้อ และแรงงานทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย มีการล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ สบู่ ล้างรองเท้าด้วยคลอรีนก่อนเข้าตลาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างพื้นตลาดพื้นถนนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน

ทั้งนี้ บรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องด้วยข้อจำกัดและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา รวมถึงการปรับเวลาค้าขาย จากเดิมเคยขายช่วง 04.00 – 10.00 น. ก็ปรับเวลาใหม่เป็น 06.00 – 12.00 น. ตามมาตรการของจังหวัดฯ ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการซื้อขายสัตว์น้ำตามมา ล่าสุดหลังจากที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว ทางตลาดทะเลไทยส่วนที่ขายส่งสินค้าสัตว์น้ำ ได้ขอปรับเวลาใหม่เป็น 05.00 – 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. เป็นต้นไป ตามความเหมาะสมที่ผู้ซื้อผู้ขายได้ตกลงกัน จึงคาดว่าน่าจะทำให้ตลาดทะเลไทยกลับมาคึกคักค้าขายได้คล่องมากยิ่งขึ้น แม้จะไม่เท่ากับสถานการณ์ปกติทั่วไปที่เคยเป็นมาก็ตาม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *