“ตำรวจสมุทรสาคร” ปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเคอร์ฟิว

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานพิธีปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 3 เม.ย. ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) โดยมี พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร รวมถึง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร ฝ่ายปกครอง และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีการกำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปนั้น

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และให้กวดขันจับกุมการกักตุนสินค้า สินค้าเกินราคา หรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้มีการซ้ำเติมประชาชน ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดพิธีปล่อยแถวกำลังในการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถาน ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในครั้งนี้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *