สมุทรสาครจัดอบรมใช้ชุด PPE – อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ “โควิด-19” แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ

เจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ ใน จ.สมุทรสาคร อบรมการใช้ชุด PPE และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 เม.ย. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  ได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องของการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 อย่างถูกวิธี แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่กู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

โดยมี น.ส.สายสุณี ปุจฉาการ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมาเป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งเรื่องของการสวมใส่และการถอดชุด PPE การสวมและการถอดแว่นตากันละอองจากสารคัดหลั่งแพร่เชื้อเข้าสู่ทางดวงตา การสวมและการถอดหน้ากาก N95 อย่างถูกวิธี การสวมและการถอดถุงมือ 2 ชั้น การสวมและถอดถุงเท้า – รองเท้า และการสวมกับถอดผ้าพลาสติกกันเชื้อด้านนอกอีก 1 ชั้น เป็นต้น ซึ่งทุกขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นจะต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เสมอ นอกจากนี้ทีมวิทยากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้สอนเรื่องของการผสมสารคอรีนและการใช้อุปกรณ์ถังฉีด เพื่อการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 อย่างถูกต้องอีกด้วย

สำหรับการอบรมดักล่าว เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างสูงนั้น ได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือตำรวจ ทีมแพทย์ พยาบาล ในการเข้าเผชิญเหตุเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งรับส่งผู้ป่วย รับผู้บาดเจ็บ และการเก็บศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งการทำงานทุกอย่างล้วนแต่มีโอกาสรับเชื้อโควิด-19 ได้เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง พร้อมกับการมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันโควิด-19 นั้น จึงมีความจำเป็นและความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ ทุกหน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ จะต้องมีความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ทุกคน เพราะหากเจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาแล้ว ก็จะกระทบไปถึงการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *