“PEA” มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้ รพ.สมุทรสาคร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเช็คเงินสดจำนวน 10  ล้านบาท ให้กับ รพ.สมุทรสาคร จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ  

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 เม.ย ที่ห้องประชุมพระนรราชจํานง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบเช็คเงินสดจำนวน 10  ล้านบาท จากนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม ผู้แทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ให้กับ รพ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงษ์ ใหลงาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร PEA เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ยังมีการมอบหน้ากากเฟซชิลด์ (Face Shield) ที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร ทำขึ้นเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 300 ชิ้น และมอบถุงผ้า จำนวน 100 ถุง ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร

นายสมปอง กล่าวว่า  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งการให้ จึงมีความประสงค์ในการช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัด จึงได้จัดพิธีมอบเงิน 770 ล้านบาท ภายใต้โครงการ PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ซึ่งในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลางนั้น ได้จัดมอบให้กับ รพ.นครปฐม, รพ.สมุทรสาคร, รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี และ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี แห่งละ 10 ล้านบาท

สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ มีการรักษาที่ทันสมัยขึ้น สร้างกลไกความร่วมมือการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารและด้านการแพทย์การสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

ด้านนายธีรพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณทาง PEA ที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับ รพ.สมุทรสาครในช่วงเวลาที่สำคัญ จากสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องต่อสู้กับโรคโควิด-19 ซึ่งยังต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ในการป้องกันตัวแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อีกเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ ถือเป็นการมอบโอกาสให้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยขึ้น  ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาให้กับโรงพยาบาลรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการผนึกกำลัง ความร่วมมือร่วมใจกันให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *