“อนุสรี” รับฟังปัญหาประมง-แปรรูป ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวช่วงโควิด-19

โฆษก กมธ.แรงงาน “อนุสรี ทับสุวรรณ” และคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการรายย่อยแปรรูปอาหารทะเล-ประมง ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากวิกฤตโควิด-19 ที่สมุทรสาคร ชี้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดอย่างเป็นระบบได้ 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พ.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกกรรมาธิการแรงงาน เป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการรายย่อยด้านแปรรูปอาหารทะเลและด้านประมง โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายกันต์กวี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร รวมถึง นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบการรายย่อยด้านแปรรูปอาหารทะเล (ล้ง) เข้าร่วมหารือ

สำหรับปัญหาที่ผู้ประกอบการรายย่อยด้านแปรรูปอาหารทะเลและด้านประมงนำเสนอในที่ประชุม คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในล้ง จากกรณีที่มีการปิดจุดผ่านแดนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศของตนก่อนหน้านี้ ไม่สามารถเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทยได้ และแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เช่นกัน ซึ่ง น.ส.อนุสรี ชี้แจงว่า กระทรวงแรงงานได้อนุญาตการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบมีระบบข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขและกฎเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดในการกักตัว 

รวมถึงทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรับแจ้งความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการรายย่อยด้านแปรรูปอาหารทะเลและด้านประมง เพื่อจับคู่งาน (Matching) กับแรงงานต่างด้าวที่ยังว่างงานแต่ไม่สามารถกลับไปยังประเทศของตนได้ อีกทั้งเปิดช่องทาง “สถานีมีงาน สู้ COVID-19” เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของกรมการจัดหางาน ผ่านทางรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อีกด้วย โดยกระทรวงแรงงานเน้นนโยบายขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาจ้างงานคนไทยที่ว่างงานก่อน จึงค่อยพิจารณาแรงงานต่างด้าว ส่วนประเด็นปัญหาอื่น ๆ เช่น กฎเกณฑ์บังคับด้านประมงซึ่งมีอัตราโทษสูง ก็จะนำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากนี้ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสภาพคล่องให้มีศักยภาพ มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคารยูโอบี เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ น.ส.อนุสรี ได้ฝากไปยังทุกฝ่ายให้อดทนเพื่อผ่านภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน และปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้ได้ จนกว่าภาวะปกติจะกลับมา

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *