ครัวพระราชทานฯ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” จัดอาหารช่วยเหลือประชาชนชาวสมุทรสาคร รวม 10 วัน 15,599 ชุด

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทานฯ จัดอาหาร 15,599 ชุด เป็นระยะเวลา 10 วัน มอบให้ประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 36 ตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งครัวพระราชทานฯ นี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ที่ จ.สมุทรสาคร นั้น เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจากสภากาชาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และผู้แทนจากหลายภาคส่วน ร่วมถวายความเคารพน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ก่อนที่จะร่วมกันจัดมอบอาหารจากครัวพระราชทานฯ เป็นชุดข้าวสวย หมูผัดกระเทียม ผัดวุ้นเส้น และโบโลน่าทอด กับชุดผัดพริกแกงถั่วฝักยาวและไข่เค็ม พร้อมขนม นมกล่อง น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่มารอรับจำนวน 400 ค

จากนั้นในเวลา 11.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ฯ พร้อมคณะ ได้นำอาหารจากครัวพระราชทาน ถุงยังชีพสภากาชาดไทย และสิ่งของปันน้ำใจ ลงไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนวัดปทุมทองรัตนาราม ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สร้างความปลาบปลื้มปิติ และต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตลอดระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 ได้แจกอาหารจากครัวพระราชทานฯ ทั้งหมด จำนวน 15,599 กล่อง โดยนำลงไปในชุมชนต่าง ๆ ของพื้นที่ จ.สมุทรสาครทั้ง 3 อำเภอ 36 ตำบล

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน จัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฯ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย” ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *