“อนุสรี” มอบตู้ปันสุขให้ชาวกระทุ่มแบนสู้วิกฤตโควิด-19

ส.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน และคณะ ร่วมมอบตู้ปันสุข 2 จุด บริเวณหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขากระทุ่มแบน และร้านเจ๊แมวก๋วยเตี๋ยวริมคลอง ตลาดกระทุ่มแบน พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยพี่น้องชาวกระทุ่มแบน ที่เดือดร้อนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เวลา 09.00 น. น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในนามประธาน “กลุ่มอนุสรี รวมใจให้กัน” พร้อมด้วย นายกันต์กวี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ร่วมมอบตู้ปันสุขเพื่อชาวกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้หยิบนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โดย น.ส.อนุสรี และคณะ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง น้ำดื่ม น้ำมันพืช เครื่องกระป๋อง น้ำผลไม้ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ฯลฯ ไว้ในตู้ปันสุข จำนวน 2 จุด คือ หน้าสำนักงานประกันสังคม สาขากระทุ่มแบน และหน้าร้านเจ๊แมว ก๋วยเตี๋ยวริมคลอง ตลาดกระทุ่มแบน โอกาสนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม สาขากระทุ่มแบน และมอบเฟซชิลด์ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร ทั้ง 5 หน่วยงาน เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *