สมุทรสาครปล่อยรถบรรทุกอาหารทะเลแห้งแลกข้าวฯ เดินทางไปอำนาจเจริญ

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานปล่อยรถบรรทุกอาหารทะเลแห้ง เดินทางสู่ จ.อำนาจเจริญ ในโครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี แลกกับข้าวหอมมะลิกว่า 8 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว-ชาวประมง ช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 พ.ค. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการปล่อยรถบรรทุกอาหารทะเล ในโครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี (อาหารทะเลแห้งแลกข้าว – ข้าวแลกอาหารทะเล) สาครบุรี – อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายสุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, 

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาคร, นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานบริหารตลาดทะเลไทย รวมทั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันปล่อยรถบรรทุกที่จะนำสินค้าอาหารทะเล เดินทางไปแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวหอมมะลิที่ จ.อำนาจเจริญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของทุกคน ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดูแลตนเองและสังคม ตามมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัด และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการป้องกัน แก้ไข และการเยียวยาช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ  

สำหรับโครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี (อาหารทะเลแห้งแลกข้าว-ข้าวแลก อาหารทะเล) สาครบุรี – อํานาจเจริญ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวประมง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือระหว่างจังหวัด เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย แสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน ในภาวะวิกฤตโรคระบาด 

โดยจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดเตรียมอาหารทะเลแห้งและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของอาหารทะเลจํานวนกว่า 1,700 ชุด มูลค่าชุดละ 150 บาทหรือใกล้เคียง อาทิ ปลาหมึกแห้ง ปลาทูเค็ม  ปลาช่อนทะเล ปลาอินทรีย์ น้ำปลาแท้  ปลาจวด ปลากุเลา กะปิ เกลือ ปลาหวาน  น้ำพริกนรก เป็นต้น เพื่อแลกกับข้าวหอมมะลิจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนกว่า 8 ตัน 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *