สมุทรสาครร่วมกับชาวเอื้ออาทรคลองสี่วาฯ ปลูกผักสวนครัว ในปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ปลูกผักสวนครัวนานาชนิดไว้กินเองในชุมชน ตามโครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 พ.ค. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.ฐิตารีย์ โอวาทประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับประธานชุมชนและชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ปลูกผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก กระเพรา โหระพา แมงลัก ฟัก บวบ ถั่วฝักยาว และผักบุ้ง บริเวณพื้นที่ว่างรอบบ่อพักน้ำของโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชนจังหวัด การเคหะแห่งชาติ และ โครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในทุกครัวเรือน ให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวมาทานเอง หรือต่อยอดเพื่อหารายได้ อีกทั้งพืชผักสวนครัวที่ปลูกเหล่านี้ ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

โดยชาวบ้านจะมีหน้าที่ต้องคอยช่วยกันรดน้ำพรวนดินดูแลแปลงผักให้สะอาด ปลอดภัย จนกระทั่งเมื่อผักสวนครัวในแปลงเติบโตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก็จะให้ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการมาเก็บไปกินกัน แต่ก็จะต้องเก็บเท่าที่พอกินในแต่ละวันเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ทุกครอบครัวได้มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันอย่างทั่วหน้า และหลังจากที่ผักหมดแปลงก็จะมีการเพาะปลูกใหม่ ด้วยเมล็ดพันธุ์ผักที่ทางหน่วยงานราชการจัดมอบให้

ซึ่งการปลูกผักสวนครัวนี้ ยังเป็นการร่วมกันสนองแนวคิด “หน้าบ้าน น่ามอง หลังบ้านสนองประโยชน์ ทุกพื้นที่มีพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ แปลงดอกไม้ไหว้พระและพืชพันธุ์ ประกอบอาหาร” อีกด้วย โดยการปลูกผักสวนแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องปลูกในแปลงผักเท่านั้น แต่คนที่อยู่ในสังคมเมืองที่อาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ก็สามารถทำได้ เช่น การปลูกในกระถาง ยางรถยนต์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนของตนเอง ในยามที่ต้องอยู่กับบ้านช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงอยู่กับคนไทย ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนมาร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค โดยสามารถขอเมล็ดผักฟรีได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *