ส.ว. ศรีศักดิ์ ร่วมกับทางหลวงชนบท-ท้องถิ่น สำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาจราจร สะพานมหาชัย

“ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล” สมาชิกวุฒิสภา พร้อมผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสำรวจพื้นที่ย่าน ต.พันท้ายนรสิงห์ และ ถ.สาย ง13 พิจารณาสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยเพิ่มเติม แบ่งเบาการจราจรจากสะพานวัดเจษฯ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดย ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ, นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท และนายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เพื่อศึกษาและสำรวจสถานที่ในการก่อสร้างถนนและสะพาน แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

เริ่มต้นเวลา 13.00 น. นายศรีศักดิ์ และคณะ ร่วมกันลงพื้นที่สองฝั่งคลองมหาชัย บริเวณพันท้ายฯ-เจษฎา ซอย 2 และบริเวณปลายซอยท่าน้ำบ้านไร่ หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยนายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ เสนอโครงการสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยเพิ่มอีก 1 แห่ง ในบริเวณดังกล่าว เพื่อระบายการจราจรเพิ่มเติมระหว่าง ถ.เจษฏาวิถี-พันท้ายนรสิงห์ (สค.5031) และ ถ.พระราม 2 ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณจราจรหนาแน่นมาก เนื่องจากรถต้องใช้เส้นทาง ถ.พันท้ายนรสิงห์ (สค.2004) และสะพานข้ามคลองมหาชัยข้างวัดบ้านไร่เจริญผล ที่มีสภาพคับแคบ เพื่อเข้า-ออก ถ.พระราม 2 

นายศรีศักดิ์ เปิดเผยว่า การสร้างสะพานแห่งใหม่นี้มีความเป็นไปได้ เพราะฝั่งซอยท่าน้ำบ้านไร่มีความกว้างเพียงพอ ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ทาง อบต.พันท้ายนรสิงห์ จะช่วยดูแลให้ ตอนนี้ขอศึกษาความเป็นไปได้ก่อน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุด เบื้องต้นจะได้นำโครงการนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร (อจร.สค.) ก่อน จากนั้นจะส่งไปที่กรมทางหลวงชนบท เพื่อที่จะได้ทำการศึกษาและออกแบบ 

ต่อมาเวลา 14.45 น. นายศรีศักดิ์ และคณะ ลงพื้นที่ถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ที่เชื่อมต่อระหว่าง ถ.เอกชัย และ ถ.เดิมบาง ซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยแห่งที่ 2 บรรเทาการจราจรที่แออัดในชั่วโมงเร่งด่วน แทนที่สะพานมหาชัย หรือสะพานวัดเจษฯ ซึ่งในอนาคตมีแผนจะก่อสร้างซ่อมแซม โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ร่วมหารือ นอกจากนี้ ยังได้ชี้จุดการก่อสร้างถนน จ1 ตามแนวผังเมืองฯ เชื่อมต่อระหว่าง ถ.เอกชัย กับ ถ.พระราม 2 เพื่อก่อสร้างถนนสายใหม่เข้าตัวเมืองมหาชัยอีกด้วย

นายศรีศักดิ์ เปิดเผยว่า ถนนสาย ง13 เป็นเส้นทางตรงเข้ามาใกล้เคียงกับเส้นทางเดิม คือ ถ.กิจมณี ตนจึงคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยเพิ่มอีกหนึ่งแห่งรองรับการขยายตัวของเมือง และเป็นสะพานสำรองหากสะพานวัดเจษฯ ต้องทุบทิ้งก่อสร้างใหม่ หรือสร้างทางยกระดับคร่อมสะพานเดิม ดังนั้นสะพานข้ามคลองมหาชัยแห่งที่ 2 จึงมีความสำคัญในการช่วยระบายการจราจร 

ทางด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เปิดเผยว่า ถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร เป็นโครงการถนนจัดรูปที่ดินของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เดิมทีเมื่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานได้แล้ว ทางโยธาธิการและผังเมืองฯ จะส่งมอบให้ อบจ.สมุทรสาคร เป็นผู้ดูแล แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มทางเลือกมากขึ้น ตนเห็นว่าควรส่งมอบให้กับกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เกิดโครงข่ายการจราจรในจังหวัดมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งทาง ส.ว. ศรีศักดิ์ฯ จะได้หารือกับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกโครงการที่ได้สำรวจไปนั้น สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ถ้าสามารถจัดการตรงนี้ได้ง่าย ก็มีโอกาสที่โครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เร็ว แต่ถ้าจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ช้า ก็ต้องอาศัยกฎหมายเวนคืน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และคำนึงถึงเรื่องเยียวยาผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินด้วย

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายศรีศักดิ์ และคณะ ลงพื้นที่เชิงสะพานมหาชัย หรือสะพานวัดเจษฯ เพื่อสำรวจสภาพโครงสร้างของสะพาน โดยพบว่าคานและเสาใต้สะพานเริ่มชำรุด บริเวณร่องสะพานเดิมพบว่ามีปูนกะเทาะหลุดร่อนจนเห็นเหล็กด้านในที่เป็นสนิม เนื่องจากสะพานได้เปิดใช้งานมาเป็นเวลานับสิบปี มีรถยนต์และรถบรรทุกหนักวิ่งอยู่ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ นายศรีศักดิ์ ได้มอบแบบก่อสร้างที่ได้ประสานงานให้กรมทางหลวงชนบทช่วยออกแบบ ให้แก่ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน และจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยเพิ่มเติม เพื่อเป็นช่องทางแบ่งเบาความแออัดจากสะพานมหาชัยเดิม หากมีการซ่อมแซมสะพาน โดยจะได้ร่วมกันวางแผนต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *