“ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร” เตรียมรับผ่อนปรนเฟส 6 แรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เผยมีแรงงานต่างด้าวกว่า 5,000 คน เตรียมกลับเข้าพื้นที่หากรัฐบาลผ่อนปรนเฟส 6 ฝากสถานประกอบการต้องกักตัวก่อน 14 วัน เตือนหากไม่พร้อมอย่านำเข้ามา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีแนวโน้มจะผ่อนปรนเฟส 6 โดยให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นแสดงความจำนงไว้กว่า 80,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติที่ขอกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กว่า 5,000 ราย โดยทางจังหวัดฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมหากรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้กลับเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เคยทำงานอยู่กับสถานประกอบการนั้นอยู่แล้ว แต่เดินทางกลับประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถกลับเข้ามาได้

ทั้งนี้ เมื่อแรงงานต่างด้าวเหล่านี้กลับเข้ามาในประเทศไทยได้ ทางผู้ประกอบการมีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่กักตัว 14 วัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 รวมถึงค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในช่วงที่แรงงานต่างด้าวถูกกักตัว ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ในการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสอบสวนและตรวจคัดกรองโรคจนกว่าจะครบ 14 วัน ส่วนสถานประกอบการใดที่ยังไม่มีความพร้อม ตนก็ได้เตือนว่าอย่าเพิ่งนำเข้ามา เพราะถ้านำเข้ามาแล้วไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการของรัฐ อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งต่อแรงงานต่างด้าว เจ้าของสถานประกอบการ รวมถึงประเทศชาติหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่าแรงงานกว่า 5,000 คน ที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.สมุทรสาคร คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะหลบซ่อนตัวทำให้ยากต่อการเข้าไปตรวจสอบโรค ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนให้ร่วมป้องกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้ หากพบเห็นให้แจ้งมาทางนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *