กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รพ.สมุทรสาคร รับมือสถานการณ์โควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19 แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นพ.อนุกูล ไทยฐานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล ร่วมทำพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ Puritan- Bennett รุ่น 840 จำนวน 17 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17 แห่ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00น. ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพระราชทาน มาให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน 1 เครื่อง ทางคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงจัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *