“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5” ติวเข้มติดตั้ง “วัคซีนใจ” ระดับบุคคล-ครอบครัว แก่เครือข่ายสื่อ 8 จว.

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน 8 จังหวัด ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จ.ราชบุรี ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ที่ห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2563 

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นพ.สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, นพ.ประกาศิต ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ รวมถึง นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นพ.ชุมพล กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต และเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมดไฟ และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา

จากสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิตในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนคือบุคคลสำคัญและมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ดังนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนใจด้วยพลังอึด ฮึด สู้ และการสร้างวัคซีนครอบครัวด้วย 3 พลังแล้ว เชื่อมั่นว่าเครือข่ายสื่อมวลชนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่และเสริมสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของคนในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทางด้าน น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า การจัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลด้วยพลัง “อึด ฮึด สู้” และการสร้าง “วัคซีนครอบครัว” ด้วย 3 พลัง ได้แก่ พลังบวก พลังยืดหยุ่น และพลังร่วมมือ รวมถึงเพื่อสื่อสารความรู้เรื่องวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวผ่านสื่อมวลชน 8 จังหวัด 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนทั้ง 8 จังหวัด, ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *