ประมงสมุทรสาครเดือด! แถลงจุดยืน 7 ข้อ จี้ รบ. แก้กฎหมาย-รับซื้อเรือคืน

ชาวประมงสมุทรสาครกว่า 200 คน รวมตัวกันบริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประกาศเจตนารมณ์ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด่วน ทั้งผ่อนคลายระเบียบ แก้กฎหมาย รับซื้อเรือคืน ปล่อยสินเชื่อ ขีดเส้น 18 ก.ย. นี้ หากไม่มีความชัดเจนเตรียมยกระดับการชุมนุม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 ก.ย. นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงสมุทรสาคร และสมาชิกกว่า 200 คน ได้มารวมตัวที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อประกาศเจตนารมณ์แถลงจุดยืนความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามที่ชาวประมงได้ยื่นหนังสือให้กับรัฐบาล หลังจากนั้นได้เปิดเวทีปราศรัยจากใจชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยมีการเชิญตัวแทนของกลุ่มชาวประมง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคประมงต่อเนื่อง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง มาพูดคุยกันถึงสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ

โดยเหตุที่ชาวประมงสมุทรสาครมารวมตัวกันเพื่อตั้งเวทีปราศรัยในครั้งนี้ก็เพราะขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลยุคปัจจุบันกับการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงแล้ว ทั้งเรื่องที่รับปากว่าจะดำเนินการให้เพื่อผ่อนคลายมาตรการทางกฎหมายแก่ชาวประมง เรื่องของการรับซื้อเรือคืน หรือเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องนั้นชาวประมงมองว่ากำลังถูกหลอกให้หลงเชื่อซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างบริสุทธิ์ใจ

นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร กล่าวว่า เวทีปราศรัยที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของพี่น้องชาวประมงต่อข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ที่ต้องการให้รัฐบาลมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. แก้ไขประกาศการแจ้งเรือเข้า-ออก และค่าธรรมเนียมระบบติดตามเรือ (VMS), 2. ขอให้รัฐบาลรับซื้อเรือประมงที่ประสงค์ขายคืนรัฐ เรือที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จำนวน 2,505 ลำ เพื่อนำเรือออกนอกระบบโดยเร็ว, 3. ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563,

4.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออก กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง), 5. ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน ในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้, 6. ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว และ 7. ขอให้รัฐยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าที่อนุญาตเลี้ยงหอยแมลงภู่ในทะเล

นายมงคล กล่าวอีกว่า ทางชาวประมงสมุทรสาครและชาวประมง 22 จังหวัดทั่วประเทศ จะรอจนถึงวันที่ 18 ก.ย. นี้เท่านั้น หากรัฐบาลไทยยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง 7 ข้อ ชาวประมงจากสมาคมต่างๆ ก็จะรวมตัวกันยกระดับการชุมนุมที่รุนแรงขึ้น แต่จะเป็นรูปแบบใดนั้นต้องมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง โดยทั้งนี้กลุ่มชาวประมงจะไม่เข้าไปสมทบกับการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. ที่จะมีขึ้น แต่หากใครเข้าไปร่วมในการชุมนุมดังกล่าวถือเป็นการไปด้วยความสมัครใจและสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคน ไม่ใช่การชุมนุมของกลุ่มพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศ

ขณะที่ ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงของสมาคมการประมงสมุทรสาคร ก็กล่าวว่า ทุกวันนี้เห็นเรือประมงที่จอดอยู่แล้วรู้สึกสลดใจเป็นอย่างมาก เพราะเรือประมงแต่ละลำนอกจากจะมีมูลค่าการลงทุนที่มหาศาลแล้ว ยังถือเป็นการบ่งบอกถึงอาชีพหลักของพี่น้องชาวสมุทรสาครที่ทำกันมาอย่างยาวนาน แต่ต้องมาสิ้นสุดในรัฐบาลยุคปัจจุบัน เพราะความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมง ซึ่งตอนนี้ชาวประมงสมุทรสาครยังมองไม่เห็นทางออกหรือทางรอด นอกจากการขายเรือให้รัฐบาลมารับซื้อคืนไปเท่านั้น แต่หากในอนาคตถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่ที่เปิดใจรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวประมงอย่างจริงใจและพร้อมจะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมงนั้น อาชีพการทำประมงไทยก็อาจจะฟื้นตัวกลับคืนมาได้อีกครั้ง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *