“รพ.สมุทรสาคร” ซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัย ปี 2563

โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัย ปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 ก.ย. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติและภัยสุขภาพ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.อนุกูล ไทยฐานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร, ร.ต.อ.กฤษดา พูลมาก รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร รวมถึงปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร ฝ่ายความมั่นคง, แพทย์-พยาบาลของทางโรงพยาบาลเข้าร่วมสังเกตการณ์

โดยการซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยฯ ของทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร และมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร โดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เอง จึงต้องประสานหน่วยงานภายนอกเข้าช่วยเหลือ พร้อมกับทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารลงมาที่จุดรวมพลด้านล่างบริเวณลานจอดรถพุทธรักษา เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง มีการนำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าควบคุณสถานการณ์จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

นพ.อนุกูล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดตั้งสภาความปลอดภัยและให้มีทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือ ERT (Emergency Respond Team) มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาทีมให้มีศักยภาพ เกิดเครือข่าย เพิ่มความเข้มแข็งในการทำงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือ PHER (Public Health Emergency Response) ตามบริบทของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหาฉุกเฉินที่เป็นภัยต่อระบบบริการสุขภาพอย่างถูกต้องเป็นระบบ และบุคลากรต้องมีความรู้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูช้อมแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

สำหรับข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 620 เตียง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,836 คน บนพื้นที่ 24 ไร่ มีอาคารให้บริการแก่ผู้ป่วย 9 อาคาร อาคารสนับสนุน 8 อาคาร และอาคารที่พักอาศัย 20 อาคาร ในจำนวนนี้มีอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จำนวน 12 อาคาร ซึ่งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากโรงพยาบาลฯ ประมาณ 1 กม. เพื่อให้เกิดความพร้อมในระบบการป้องกันอัคคีภัยของทางโรงพยาบาลฯ จึงได้จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *