“ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร” รับพระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปี 2563

ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ “To Be Number ONE Fan Club”

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2563 แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้สนองพระดำริดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน และจัดการประกวดผลการดำเนินงานในโครงการฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นเครือข่าย จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดโอกาสให้ร่วมนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ร่วมแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่พัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และความรู้ของสมาชิกในระดับภาค และคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ทำให้เกิดกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ “To Be Number ONE Fan Club”

โอกาสนี้ ทรงพระราชทานรางวัลแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE” ร่วมกับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *